Mobile menu
  • Alle meubelen en accessoires van gæst
  • Gratis verzending in België vanaf 50 euro
  • Ontdek gæst-design in avant-première
  • Zet de trend tegen een mooie prijs

gæst respecteert je privacy

Privacy Policy

 

1.Verwerkingsverantwoordelijke

Kris Victor  CVBA / gaest.design

Ijzerenwaag 12a 2000 Antwerpen

info@gaest.design

BE 0536.974.380

 

Kris Victor CVBA verwerkt je persoonsgegevens, zijnde gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van je persoon, in het kader van zijn/haar activiteiten. Via onze privacy policy laten wij je weten welke gegevens wij verwerken wanneer je gebruik maakt van onze website/webshop of wanneer je een overeenkomst hebt  als klant of als leverancier met Kris Victor CVBA.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.

Deze privacy policy is van toepassing op de website https://gaest.design

Kris Victor CVBA is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die je zelf hebt verstrekt aan Kris Victor CVBA in het kader van een overeenkomst (geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer...)

Informatie om een aankoop, reservatie of offerte-aanvraag mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst en de daaraan gekoppelde diensten (transacties en betaalinfo, verzendinformatie, reservatiedatum…)

Informatie die wij mogen ontvangen in het kader van tevredenheidsonderzoeken, klachten of andere communicatie die je tot ons gericht hebt.

Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen.

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de grondslag voor verwerking?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Kris Victor CVBA zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,

om je te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon,

om je, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging voor marketingdoeleinden zoals het uitsturen van nieuwsbrieven of deelname aan wedstrijden, steeds met voorafgaande toestemming en waarvoor u ten alle tijde uw toestemming kan intrekken.

voor het algemeen beheer van je account op onze website,

voor afhandeling van je betalingen,

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen:

voor de boekhoudkundige verwerking,

om je rechten als consument te garanderen,

tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties,

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan je, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

4. Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt:

Via persoonlijk contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Kris Victor CVBA,

via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: contactformulier, offerte aanvraagformulier, bestelformulier, profiel of account met login, winkelmandje.

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Kris Victor CVBA 

5. Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Je  gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Kris Victor CVBA. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Voor de technische verwerking van je gegevens en de daarbijhorende support, bijvoorbeeld bij elektronisch CRM-software, verwerking door transportmaatschappijen (bpost/dpd/My Parcel), verwerking via online betaalproviders krijgen dergelijke instanties exclusief en tijdelijk toegang tot uw gegevens. Deze derden handelen binnen de strikte grenzen van onze instructies en worden verplicht ook steeds conform GDPR te handelen voor de verwerking van deze gegevens. Zo garanderen wij de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Beveiliging van uw gegevens?

Je persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van je persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De door Kris Victor CVBA verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat),

beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem, software programma, boekhoudpakket,...

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: je kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Je krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

Recht om vergeten te worden: Je behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan je het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast beschik je ook over het recht op verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op verwerking van je persoonsgegevens.

Om je recht te kunnen uitoefenen, dien je schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@gaest.design

Indien je meent dat Kris Victor CVBA niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kun je u wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommision.be

8. Contact

Voor vragen of in het geval je u wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kun je rechtstreeks contact opnemen met Kris Victor CVBA via info@gaest.design of via briefwisseling naar Kris Victor CVBA, ijzeren waag 12a, 2000 Antwerpen

Voor het uitoefenen van je rechten dien je een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

Disclaimer

Kris Victor CVBA  behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Contacteer ons

gæst Antwerpen
Ijzerenwaag 12a
2000 Antwerpen
03 344 95 01
info@gaest.design

Breng ons een bezoek

Antwerpen
Open ma - vr van 11u tot 18u
Op za van 10u30 tot 18u